Monitoring jest skuteczną i najtańszą formą ochrony mienia przy pomocy urządzeń elektronicznych.
System ten sprawuje całodobowo nadzór nad obiektami, wyposażony jest w profesjonalny system alarmowy podłączony do nadajnika, który kontroluje i przekazuje drogą radiową do Centrum Monitorowania informacje o rodzaju i miejscu zdarzenia.

Naruszenie prywatnej strefy chronionej jest automatycznie rejestrowane i przekazywane przez operatora do samochodowych patroli interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia: włamania, napady, sabotaże itp.

Agencja „HEROS” posiada własną stację monitorowania, oraz samochodowe grupy interwencyjne (cztery samochody).
Zadaniem grup interwencyjnych jest dotarcie do obiektu w możliwie najkrótszym czasie.Jednocześnie operator Centrum Monitorowania może przekazać informacje odpowiednim służbom specjalnym jak: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Gazowe, Wodociągowe lub Ratunkowe.

Zaletą naszej Agencji jest własna stacja monitorowania alarmów, oraz samochodowe grupy interwencyjne.
Monitoring jest skuteczną i najtańszą formą ochrony mienia przy pomocy urządzeń elektronicznych. Przez 24 godziny na dobę system ten sprawuje ciągły nadzór nad obiektami wyposażonymi w profesjonalny system alarmowy podłączony do nadajnika, który kontroluje i przekazuje drogą radiową lub telefoniczną do Centrum Monitorowania informacje o rodzaju i miejscu zdarzenia.

Naruszenie prywatnej strefy chronionej jest automatycznie rejestrowane i natychmiast przekazywane przez operatora do samochodowych patroli interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia (włamania, napadu, sabotażu itp.). Zadaniem grup interwencyjnych jest dotarcie do obiektu w możliwie jak najkrótszym czasie do obiektu chronionego.

Jednocześnie operator zbiorowych stacji komputerowych może natomiast przekazać odebrane informacje służbom specjalnym, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Gazowe czy Ratunkowe.

W ramach włączenia do naszej sieci monitorowania systemów alarmowych oferujemy:

konsultacje, projektowanie oraz bezpłatny kosztorys systemu alarmowego całkowite zabezpieczenie obiektu systemem alarmowym serwis – konserwacja zabezpieczeń elektronicznych oznakowanie obiektu tablicami ostrzegawczymi naszej firmy całodobowe monitorowanie obiektu i prewencyjne objazdy przez załogi „HEROS” możliwość swobodnego poruszania wewnątrz domu / biura przy uzbrojonym systemie alarmowym opcja uzbrojenia tylko wybranej części posesji np.parter domu, garażu, magazynu podejmowanie przez załogę aktywnej ochrony zagrożonych osób i mienia zgodnie z ustalonymi procedurami i obowiązującym prawem powiadamianie wskazanych osób / instytucji o przeprowadzonych interwencjach

Staramy się aby czas dojazdu załóg interwencyjnych był najkrótszy od momentu wywołania alarmu

System monitoringu oprócz nadzoru i rejestrowania sygnałów alarmowych posiada także cenną zaletę ponieważ śledzi automatycznie bez interwencji użytkownika podstawowe parametry np.:

otwarcia i zamknięcia systemu
brak zasilania sieci – przerwy w dopływie prądu
sprawność akumulatorów
łączność pomiędzy użytkownikiem i stacją zbiorczą
na życzenie użytkownika czas załączenia chronionego obiektu oraz brak załączenia systemu o wymaganych porach.

W zależności od wielkości i klasy obiektu instalujemy zarówno proste i niedrogie systemy alarmowe jak również rozbudowane profesjonalne urządzenia posiadające atesty oraz homologację przez co są dopuszczone do użytku na terenie całej Polski.

Całkowity koszt systemu alarmowego jest uzależniony od ilości i rodzaju zastosowanego sprzętu. Szczegółowy kosztorys może zostać sporządzony po wizji lokalnej, gdy znany jest rozkład pomieszczeń oraz preferencje Klienta (wydzielanie strefy nocnej, instalacje dekoderów dymu, gazu itp.).

Projekt instalacji wraz z kosztorysem wykonujemy bezpłatnie, a zainstalowanie systemu ma miejsce w ciągu 48 godzin.od zaakceptowania projektu przez Klienta.
Usługa monitorowania systemu oraz interwencji załóg HEROS jest płatna w formie miesięcznego abonamentu, która wysokość jest uzależniona od kategorii obiektu (od kilkudziesięciu do kilkuset złotych / miesięcznie).

Zaletą naszej Agencji jest własna stacja monitorowania alarmów, oraz samochodowe grupy interwencyjne.
Monitoring jest skuteczną i najtańszą formą ochrony mienia przy pomocy urządzeń elektronicznych. Przez 24 godziny na dobę system ten sprawuje ciągły nadzór nad obiektami wyposażonymi w profesjonalny system alarmowy podłączony do nadajnika, który kontroluje i przekazuje drogą radiową lub telefoniczną do Centrum Monitorowania informacje o rodzaju i miejscu
zdarzenia.
Naruszenie prywatnej strefy chronionej jest automatycznie rejestrowane i natychmiast przekazywane przez operatora do samochodowych
patroli interwencyjnych znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia (włamania, napadu, sabotażu itp.). Zadaniem grup interwencyjnych jest
dotarcie do obiektu w możliwie najkrótszym czasie, w godzinach nocnych do 5 minut.

Jednocześnie operator zbiorowych stacji komputerowych może natomiast przekazać odebrane informacje służbom specjalnym, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Gazowe czy Ratunkowe.

W ramach włączenia do naszej sieci monitorowania systemów alarmowych oferujemy:
– konsultacje, projektowanie oraz bezpłatny kosztorys systemu alarmowego,
– całkowite zabezpieczenie obiektu systemem alarmowym,
– serwis – konserwacja zabezpieczeń elektronicznych
– oznakowanie obiektu tablicami ostrzegawczymi,
– całodobowe monitorowanie obiektu i prewencyjne objazdy przez załogi „HEROS”
– możliwość swobodnego poruszania wewnątrz domu / biura przy uzbrojonym systemie alarmowym
– opcja uzbrojenia tylko wybranej części posesji np. parter domu, garażu, magazynu,
– podejmowanie przez załogę aktywnej ochrony zagrożonych osób i mienia zgodnie z ustalonymi procedurami i obowiązującym prawem,
– powiadamianie wskazanych osób / instytucji o przeprowadzonych interwencjach,
– dojazd załogi interwencyjnej w czasie do 5 min. (w nocy) od chwili wywołania alarmu,
– stałą stawkę abonamentu przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania kontraktu / umowy

System monitoringu oprócz nadzoru i rejestrowania sygnałów alarmowych
posiada także cenną zaletę ponieważ śledzi automatycznie bez
interwencji użytkownika podstawowe parametry np.:
– otwarcia i zamknięcia systemu
– brak zasilania sieci – przerwy w dopływie prądu,
– sprawność akumulatorów,
– łączność pomiędzy użytkownikiem i stacją zbiorczą,
– na życzenie użytkownika czas załączenia chronionego obiektu oraz brak załączenia systemu o wymaganych porach.

W zależności od wielkości i klasy obiektu instalujemy zarówno proste i niedrogie systemy alarmowe jak również rozbudowane profesjonalne urządzenia posiadające atesty oraz homologację przez co są dopuszczone do użytku na terenie całej Polski.

Całkowity koszt systemu alarmowego jest uzależniony od ilości i rodzaju zastosowanego sprzętu. Szczegółowy kosztorys może zostać sporządzony po wizji lokalnej, gdy znany jest rozkład pomieszczeń oraz preferencje Klienta (wydzielanie strefy nocnej, instalacje dekoderów dymu, gazu itp.). Projekt instalacji wraz z kosztorysem wykonujemy bezpłatnie, a zainstalowanie systemu ma miejsce w ciągu 48 godzin. od
zaakceptowania projektu przez Klienta.

Usługa monitorowania systemu oraz interwencji załóg HEROS jest płatna w formie miesięcznego abonamentu, która wysokość jest uzależniona od kategorii obiektu (od kilkudziesięciu do kilkuset złotych / miesięcznie).